De laatste stappen in het aankoopproces


Volgend op mijn vorig artikel, leg ik uit hoe een aankoopproces verder in elkaar zit. Nu komen we in de laatste fase, en zijn we bijna klaar om een verkoop te sluiten!


Ik ben gestopt bij het doen van een bod. Hierbij wil ik nog een kleine kanttekening maken; zorg ervoor dat je altijd schriftelijk bewijs van je bod hebt. Hierbij bedoel ik een document dat getekend werd door jou en de verkoper. Wanneer je dat hebt, kan je weer een verdere stap in het proces nemen.


Ik gaf eerder al aan dat het aangewezen is om je te laten assisteren door een notaris, laat dit nu de moment zijn dat je hem nodig hebt. Kleine tip; je kan perfect dezelfde notaris als de verkoper nemen. Want na aanvaarding van het bod, moet er nog een onderhandse verkoopovereenkomst getekend worden. Deze wordt in de praktijk steeds opgesteld door de notaris van de verkoper. Hierin zijn twee varianten: de compromis en de aankoop-verkoopbelofte. Deze laatste is meer de norm geworden in Antwerpen.


Het verschil ligt in de flexibiliteit en de periode tussen de verkoopovereenkomst en de notariële akte. Bij het tekenen van een compromis, moet je er rekening mee houden dat je de akte binnen een periode van 4 maanden moet laten verlijden. Indien dit niet gebeurt, moet de notaris deze compromis als notariële akte beschouwen en deze aanbieden bij het registratiekantoor. Op dat moment wordt de aankoopsom volledig opeisbaar samen met de nodige registratierechten.


De aankoop-verkoopbelofte biedt de optie om deze periode van 4 maanden op voorhand in te korten of te verlengen, en nog zaken aan te passen in de akte die niet in de eerste overeenkomst werden opgenomen (bijvoorbeeld een verandering in aankopende partij van particulier naar vennootschap). Deze overeenkomst is simpelweg een juridisch bindende belofte van de eigenaar om het goed tegen een bepaalde prijs aan de koper te verkopen, deze laatste betaalt een optievergoeding (voorschot van 10% op de aankoopprijs) om zijn belofte van aankoop kracht bij te zetten. In de overeenkomst wordt een vaste datum gezet waarop de akte ten laatste moet worden verleden. Als er geen actie wordt genomen voor deze datum, kan de eigenaar jouw optievergoeding claimen en/of via gerechtelijke weg een verkoop afdwingen.


Het is dus aangewezen dat de aankoopoptie op tijd gelicht wordt, als koper kan je dit sneller doen dan de voorziene periode in de onderhandse overeenkomst. Indien je de optie niet tijdig licht, zal er ook een intrest gerekend worden vanop de dag van de initieel geplande aktedatum en de uiteindelijke aktedatum.


Timing gewijs, zou ik een aankoop-verkoopbelofte steeds aanraden, omdat deze kan worden opgesteld alvorens alle nodige verkoopdocumenten voorhanden zijn. Sommige documenten worden pas weken na de aanvraag door de notaris bekomen, en dat geeft je een onzekere periode.


Over het algemeen passeren de notariële aktes binnen de 2 a 3 maanden volgend op de onderhandse overeenkomst. Bij de akte moet je de resterende som betalen, menende de originele aankoopprijs min de optievergoeding, en de kosten koper. Hierna is de notaris verantwoordelijk voor de registratie van de akte op het registratiekantoor, en het aanbieden van een kopie aan het hypotheekkantoor van de desbetreffende gemeente.


Verkooprechten zijn van toepassing op de registratie van de akte, deze zijn door jou te betalen. Bij de aankoop van je gezinswoning, dus waar je jouw domicilie zal vestigen, betaal je 6% registratierecht op de aankoopprijs. In andere gevallen is de standaard 10% van toepassing.

Maar er is nog een uitzondering voorzien voor appartementen met een aankoopprijs van maximum 220.000 euro (200.000 euro buiten de stad). Deze categorie geniet een extra korting doordat 80.000 euro van de belastbare basis mag worden afgetrokken. Als je dus een appartement van 200.000 euro koopt, komt je belastbare basis op 120.000 euro, zo geniet je een korting van 5.600 euro.


Geen nood, deze laatste topics zorgen er niet voor dat je nog niet in je nieuwe woonst kan intrekken. Je verkrijgt de sleutels bij het tekenen van de akte.


Gefeliciteerd! Pop the champagne, want je bent nu vastgoedeigenaar. Of misschien momenteel nog een vastgoedeigenaar to be! Ik hoop in ieder geval dat ik je hiermee iets heb kunnen bijbrengen, en dat je voorbereid bent om een aankoopproces te starten!


Veel succes!

57 views