Eerst huren, misschien een goed idee?

*Dit artikel is van toepassing op de Vlaamse wetgeving*

Hello vastgoedliefhebbers, het is alweer een tijdje geleden dat ik een artikel schreef. Ik ga beginnen met jullie kennis over de vastgoedmarkt nog wat meer te verrijken, met een onderwerp dat voor jou wel eens nuttig zou kunnen zijn.


Je bent misschien aan het denken aan het zetten van een nieuwe stap in je leven; misschien weggaan uit het ouderlijke huis en alleen gaan wonen met een partner... Of je denkt er misschien aan om naar een compleet nieuwe stad te verhuizen, of om de stap te zetten van een huis naar een appartement... Je voelt je ergens toch nog onzeker, en dat is niet meer dan normaal, vastgoed kopen en verhuizen is een grote stap! Gelukkig is er ook nog een middenweg; huren! Misschien is dat een idee?

Ik heb de laatste tijd in mijn directe omgeving vernomen dat er ook veel onzekerheid is over het huurproces, en dit is net zo belangrijk om te begrijpen en misschien zelfs nog net iets gecompliceerder. Huren is een goede eerste stap in het onbekende, veel van mijn vrienden doen het om op hun eigen benen te kunnen staan of samen met hun partner, maar ook veel van mijn klanten doen het om te ontdekken of een bepaalde woning/levensstijl wel iets voor hun is!


Ik zal het hier vooral hebben over residentiële huur, je zoektocht naar het pand zal dus hetzelfde verlopen als bij verkoop, al moet je hier enkel rekening houden met een ander soort contract. Er zijn twee grote takken: contracten naar gemeen recht en contracten naar woninghuur voor hoofdverblijfplaats. Het grote verschil zit hem in de flexibiliteit van het contract en de bescherming van de hoofdverblijfplaats.


Het eerste type contract wordt vaak gebruikt door vennootschappen om iets te huren als kantoor, of voor een woon-werk combinatie alsook voor tweede verblijven en vroeger ook voor studentencontracten, in de nieuwe huurwetgeving zullen deze een aparte regeling krijgen. Deze contracten volgen de huurwetgeving, maar staan ook onderling goedgekeurde toevoegingen toe. Deze worden ook vaak gebruikt voor korte termijn verhuur van een paar maanden.


Het laatste contract wordt geregeld door de woninghuurwet (update 2019: Woninghuurdecreet) en beschermt de hoofdverblijfplaats van de huurder. Dit contract bevat bepalingen waar niet van mag worden afgeweken, tenzij bij akkoord van de partijen, maar dan is het achteraf aan de rechter om te beslissen of dit rechtsgeldig is of niet. Ik zal de grote onderwerpen hier even bespreken:


Duur

Er zijn twee soorten contracten binnen de woninghuur: korte termijn contracten en standaard contracten. Korte termijn contracten worden aangegaan voor 1 - 2 of 3 jaar, standaard contracten voor een termijn van 9 jaar. In tegenstelling tot de korte termijn contracten, moet een standaard contract niet volledig voor 9 jaar worden uitgezeten, vroegtijdige opzeg is mogelijk. Bij korte termijn contracten is de termijn bindend, je moet dus de modaliteiten nakomen voor 1-2 of 3 jaar. Update wetgeving 2020: sinds 01.01.2020 is het mogelijk een korte termijn contract vroegtijdig op te zeggen.

Een korte termijn contract kan éénmalig schriftelijk verlengd worden, zonder de kaap van 3 jaar te overschrijden. Deze kan ook automatisch een standaard contract worden indien deze niet tijdig voor de vervaldag wordt opgezegd.


Opzeg en opzegperiode voor de huurder

Beide contracten kunnen steeds aangetekend worden opgezegd 3 maanden voor de einddatum van het contract. Standaard contracten kunnen ten allen tijden worden opgezegd met een inachtneming van de 3 maanden opzeg, dit wilt zeggen dat je nog 3 maanden aan je contractuele verplichtingen moet voldoen. Bijkomend is er een boeteclausule, deze sanctioneert de vroegtijdige opzegging met een vergoeding van een bedrag gelijk aan 3 maanden huur bij opzeg in het eerste jaar, 2 maanden huur in het tweede jaar en 3 maanden huur in het derde jaar.

Update wetgeving 2020; het vroegtijdig opzeggen van een huurcontract van korte termijn is nu mogelijk mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en het betalen van een schadevergoeding van 1,5 maand (1e jaar), 1 maand (2e jaar) of een halve maand huur (3e jaar).


Belangrijk: de eerste maand van de opzegperiode gaat in in de maand volgend op de datum van de opzegbrief. Al je je opzegbrief verstuurd op 20 december, dan zullen je 3 maanden in januari beginnen lopen en zal je er per 1 april uit moeten.


Tip: als je iemand vindt die je huurcontract wil overnemen, kan je ontsnappen aan de boeteclausule.


Opzeg en opzegperiode voor de verhuurder

Je moet er natuurlijk ook wel rekening mee houden dat de eigenaar zelf het contract ook kan opzeggen. Hij kan dit aangetekend doen met een opzegtermijn van 6 maanden voorafgaandelijk aan de einddatum van het contract. De andere mogelijkheden zijn minder voor de hand liggend:

- te allen tijden mits 6 maanden vooropzeg, indien hij het goed zelf wilt bewonen, of zijn partner, of zijn bloedverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot de derde graad

- bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode, mits 6 maanden vooropzeg, indien hij het goed wenst weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren met een bedrag dat een x aantal maanden huur overstijgt

- bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode, mits 6 maanden vooropzeg, zonder dat hij enige reden moet opgeven. In dit geval betaalt de eigenaar een schadevergoeding van negen of zes maand huur, naargelang de opzeg wordt gegeven op het einde van de eerste of de tweede driejarige periode.


Waarborg

Vanaf 1 januari 2020 zal een waarborg van maximum 3 maanden huur gestort moeten worden op een geblokkeerde rekening.


Andere kosten

- Bij een appartement zal je ook een deel bijdrage in de maandelijkse lasten

- Je zal een budget moeten voorzien voor gas, water, elektriciteit en internet indien dit niet inbegrepen is in de huurprijs

- Belangrijk om te weten is dat je als huurder ook een inboedelverzekering moet afsluiten voor schade van brand, water, glasbreuk... tijdens de volledige duurtijd van het contract. Ik raad aan dat je je wendt tot een verzekeringskantoor of bankkantoor waar jij of je familie al meerdere zaken hebben gedaan om de best mogelijke optie te krijgen

- Je moet zorgen voor het goed als een goede huisvader, wat betekent dat je de verwarmingssystemen, airco, schouw... moet laten onderhouden jaarlijks/tweejaarlijks wat het systeem vereist.


Solvabiliteit

Een verhuurder of immokantoor zal 3 recente loonfiches opvragen zodat je kan bewijzen dat je een vast inkomen hebt. Let wel dat wij er rekening mee houden dat je niet meer dan de helft van je loon aan huisvesting mag geven, anders kan er voor een borgstelling gevraagd worden.


Plaatsbeschrijving

Bij elke ingaande huur wordt een plaatsbeschrijving gemaakt die de staat van het goed weergeeft bij intrede, bij uittrede wordt dit opnieuw gedaan. Op basis daarvan wordt eventueel en schadebedrag van de waarborg gehouden, indien het goed meer dan gebruikssporen vertoont.


In grote lijnen zijn dit de belangrijkste zaken die je moet weten over huren! Ik hoop hier weer wat meer mee te hebben bijgebracht.


Veel succes, en laat me zeker weten of dit voor jou van pas kwam! Ik hoor het graag als mijn lezers een belangrijke stap in hun leven willen zetten.


Groetjes,


Kimberly

104 views